Πρόγραμμα Ἀκολουθιῶν

Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ:

Τήν Κυριακή 23 Ἰουνίου (τῆς Πεντηκοστῆς). Μετά τήν Θεία Λειτουργία θά τελεστεῖ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.

Τήν Δευτέρα 24 Ἰουνίου (τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – τό γενέσιον τοῦ Προδρόμου).

Τό Σάββατο 29 Ἰουνίου (Tῶν ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου).

Τήν Κυριακή 30 Ἰουνίου (τῶν ἁγίων Πάντων – σύναξις τῶν δώδεκα Ἀποστόλων).

Καθημερινά τελεῖται ὁ Ὄρθρος τό πρωί καί ὁ Ἑσπερινός στίς 18:30.